Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2"

Fundacja COLLEGIUM PROGRESSUS

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" - wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy

 

Dofinansowanie projektu z UE: 952 908,40 PLN

 

Celem projektu jest wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zniwelowanie bariery niskiej liczby placówek opiekuńczo wychowawczych typu żłobek na terenie m. Nowego Sącza do roku 2019.