Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,

W miesiącu kwiecień 2017 r. planujemy rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" - wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy".


 

Wszelkie informacje dotyczące terminu naboru dostępne będą w zakładce Rekrutacja.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.    W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:
a)    osoba deklarująca powrót/wejście na rynek pracy po przerwie związanej z opieką, czyli:
- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, lub
- osoba pracująca opiekująca się dzieckiem do lat 3, będąca w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
b)    osoba będąca rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku od 6 miesięcy do lat 3,
c)    osoba zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pracująca bądź ucząca się na obszarze realizacji projektu.

 

Szczegółowy opis rekrutacji oraz warunków uczestnictwa zawarto w Regulaminie projektu.