Prowadzimy rekrutację do projektu w dniach od 11.04.2017 r. do 21.04.2017 r.

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie dokonuje swojego zgłoszenia poprzez wypełnienie i złożenie DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

 

 

Czas przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w przypadku pierwszego etapu rekrutacji odbywać się będzie od dnia 11.04.2017 r.do 21.04.2017 r. do godziny 14:00.

 

 

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu (osobiście/pocztą/kurierem) w godzinach od 08:00 do 17:00, ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz

lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.zlobek.fundacja-cp.pl

 

 

Więcej szczegółów w zakładce rekrutacja.