Zakończono I etap rekrutacji do projektu

W dniu 21.04.2017 r. zakończono I etap rekrutacji do projektu.

Od dnia 22.04.2017 r. prowadzimy rekrutację w sposób ciągły tzn. dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce Rekrutacja.